home history together to be invest contact
disclaimer
voorwaarden en bepalingen


PAA ! duurzaam architect
ECOSIP.nl
ECOPOMP.one
© Copyright 2005  onderdeel van de Praesenteco groep, powered by Design line
Door het gebruiken van onze website, ga je akkoord met het gebruik van cookies om onze website te verbeteren.
 
.
PraesentEco b.v.  is duurzaam
gebiedsontwikkelaar, blijft eigenaar van het
technische casco, zoekt een exploitatie
ondernemer  die minimaal voor 12 jaar als
uibater zal blijven, en dient dit ook te
kunnen garanderen. In het 11de jaar wordt
bekeken  of het termijn van 12 jaren wordt
verlengt c.q. wordt verkocht aan de
expliotatie nemer en / of een duurzame
belegger. Het kan ook zijn dat een
duurzame gebiedsontwikkeling de
gebiedsontwikkelaar mist,en ons wordt
gevraagd te willen investeren door het plan
duurzaam verder te ontwikkelen en
duurzaam te bouwen. Ons standpunt is
dat wij de BBO  kopen en/of, pachten en
voor de bedrijfvoering benodigde grond een
goede afspraken maken met de grond
eigenaar.
Projecten
- Duurzaam kleinschalig kuuroord met een
60 tal duurzame recreatie verblijven in de
gemeente Zeewolde
- Duurzaam hotel met lifesyle wellness in
de gemeente Lelystad
- Duurzaam kleinschalig kuuroord met
hotel, conferentie, educatie, restaurant,
lifestyle wellness voorzieningen met de
stempel op verbetering van de gezondheid,
wellness, van de mens, woonzorg
appartementen en zorggebouw
- Duurzaam zelfvoorzienende kunstzinnige
woongroepen Oosrterwold 
De exploitatienemer / uitbater dient vooraf
aan de ontwikkelingen bekend te zijn om
hun zienswijze aan te geven. Meestal eist
een gemeente ook dat de exploitatie
ondernemer al bekend is voordat
overeenkomsten gesloten worden. Doel is 
duurzame dynamische universele ruimtes
te ontwerpen op basis van een technische
casco met een goede verhouding met de
natuurlijke omgeving en interieur. De
exploitatie ondernemer ( de uitbater) dient
dan zelf voor de inhoud te zorgen die veelal
zeer specifiek is.  
Praesenteco b.v. dient winst te maken om
de inversteerders af te lossen en rente te
betalen.
Om de financiele band met de
exploitatienemer te versterken verwachten
wij een inleg van minimaal van 300.000
euro waarmee het plan voor 12 jaar
financieel verzekert is en er mogelijkheden
zijn een deel van deze inleg op de
huurpenningen voor de eerste jaren te
verdisconteren waarbij het grootste bedrag
na het elfde jaar verdisconteerd wordt
afhanklijk van de omzet en betalingen.
invest