home history together to be invest contact
disclaimer
voorwaarden en bepalingen


PAA ! duurzaam architect
ECOSIP.nl
ECOPOMP.one
© Copyright 2005  onderdeel van de Praesenteco groep, powered by Design line
Door het gebruiken van onze website, ga je akkoord met het gebruik van cookies om onze website te verbeteren.
PraesentEco b.v. is ontstaan door de
samenbundeling van een eco architect en
een eco aannemer.
De eco architect heeft op het gebied van
duurzaamheid al enige ervaring en schreef het
duurzaamheidspact en is ook de basis voor
de ontwikkelingsmaatschappij PraesentEco
holding b.v., en opgenomen in de statuten.
In 2005 werd in samenwerking met een NGO
in Ghana duurzame townships ontwikkelt. De
NGO is eigenaar, houdt toezicht en 
voorkomen dat er wordt gespeculeerd bij de
verkoop van de woning. Naast de
duuzaamheid aspecten werd hier ook ingezet
op betaalbaar wonen voor de groep uit die
samenleving die anders nooit  een woning
zouden kunnen betalen door de enorme
speculatie in de woningbouw. De townships
hebben ca. 500 wooneenheden met een kern
van sport, spel en voorzeiningen.
In 2007 kwam het plan Thermae Seaewald in
beeld, een ontwikkelingsplan in de gemeente
Zeewolde. Een initiatiefplan werd in 2012 aan
de gemeente voorgelegd. Het gemeentelijke 
grondbedrijf en het college waren zeer te
spreken over de duurzame aanpak. Helaas
treed door politieke zienswijze vertraging op 
omdat in 2012 / 2013 eerst een gebiedsvisie
diende te worden opgesteld. In de
structuurvisie van de gemeente Zeewolde werd 
het ingediende plan voorbereid door de
bepaling op te nemen voor de ontwikkeling van
een kuuroord in een waterrijk element, omdat
het bestemmingsplan daar geen
mogeljikheden voor geeft.  Een vooruitziende
blik.
De eco aannemer bouwt met hout waardoor het
bouwen duurzamer, sneller, effincienter en met
een korte lijn mogelijk is.
In 2013 werd contact gezocht met de
gemeente Lelystad waar nu het
initiatiefplan ligt voor het ontwikkelen van
een duurzaam hotel met toebehoren, een
aantal appartementen waarvan een aantal
uitgrust met domotica voorziening als
zorgkamers, een duurzame lifestyle
wellness complex waarbij het welzijn van
de mens voor ogen staat, therapie in
combinatie met eten, de macrobiotiek.  
Begin 2014 werd duidelijk dat ook in de
gemeente Dronten mogelijkheden zijn om
duurzaam plannen te ontwikkelen,
waaronder parken voor recreatieve
verblijven met voorzieningen en een
kleinschalig kuuroord.
history