home history together to be invest contact
disclaimer
voorwaarden en bepalingen


PAA ! duurzaam architect
ECOSIP.nl
ECOPOMP.one
© Copyright 2005  onderdeel van de Praesenteco groep, powered by Design line
Door het gebruiken van onze website, ga je akkoord met het gebruik van cookies om onze website te verbeteren.
Disclaimer
Alle informatie op deze site, in welke vorm
dan ook (teksten, afbeeldingen, video- en/of
geluidsfragmenten, te downloaden
bestanden, enz.), is eigendom van
PraesentEco b.v., tenzij nadrukkelijk anders
vermeld.
PraesentEco b.v. streeft ernaar dat de
informatie op deze website accuraat en up-
to-date is, maar secties kunnen hierin
achterblijven. PraesentEco b.v. en haar
medewerkers zijn niet verantwoordelijk voor
verlies of schade die direct of indirect is
ontstaan door het bezit of het gebruik van
informatie, verkregen via deze website.Er
kunnen geen aanspraken worden gemaakt
op de gegeven informatie, een 
aanneemovereenkomst  c.q.
koopoverenkomst is geldend. 
Niets van de op deze site aanwezige of van
deze site te downloaden informatie mag
worden verveelvoudigd, opgeslagen worden
in een geautomatiseerd gegevensbestand of
openbaar worden gemaakt hetzij
elektronisch, mechanisch, door fotokopieŽn,
opnamen of op enige andere manier, zonder
voorafgaande schriftelijke toestemming van 
PraesentEco b.v..
U kunt alleen aan een
aannemingsovereenkomst of (leverings)
overeenkomst rechten ontlenen.
PraesentEco b.v. kan producten leveren
onder de naam van de leverancier en diens
aansprakelijkheid vastgelegd in een
overeenkomst en tegen de afgesproken
prijs.
Genoemde prijzen zijn exclusief BTW.,
tenzij anders vermeldt
PraesentEco b.v.
KvK 64040534
Praesenteco b.v. disclaimer, voorwaarden en
bepalingen versie 2013
Voorwaarden en bepalingen worden in een
overenkomst vastgelegd en zal steeds
anders zijn doordat de situatie anders is.
De overeenkomst zal dan bindend zijn en
ondertekend door gedelegeerden.